LTV Academy

LTV Academy is dé plek als het gaat om kennisoverdracht op het gebied van Lage Temperatuur Verwarming in Nederland.

Waarom LTV?

Lage Temperatuur Verwarming (LTV) is bezig met een onstuitbare opmars.
Daar zijn verschillende redenen voor. LTV geeft door de gelijkmatige temperatuurverdeling een hoger thermisch comfort en dat zou op zich al een goede reden zijn voor het gebruik ervan.
Er zijn echter ook goede technische en economische redenen om te kiezen voor LTV.
Een moderne HR gasketel kan een hoog rendement halen, dus veel effectief te gebruiken warmte per verbrande m3 aardgas, maar dat rendement wordt alleen behaald als het er aan gekoppelde warmte afgiftesysteem ontworpen is als LTV. Als dat niet het geval is wordt het theoretisch mogelijke rendement bij lange na niet gehaald.
Warmtepompen kunnen in een integraal ontworpen installatie een nog hoger rendement halen en een LTV systeem hoort daar onverbrekelijk bij.
In een zeer uitgekiende installatie is het zelfs mogelijk om de zon een bijdrage te laten leveren aan de verwarming en dat gaat echt alleen maar met LTV.

Leergang LTV

Het ontwerpen en aanleggen van een LTV installatie is niet bijzonder moeilijk, maar vraagt wel om grote zorgvuldigheid omdat alle componenten op elkaar moeten zijn afgestemd.

Uiteraard is LTV geschikt voor de nieuwbouw, maar niet alleen daar.
Als bij renovaties ook de energievraag wordt teruggebracht, iets wat eigenlijk vanzelfsprekend moet zijn, kan vaak de verwarmingsinstallatie worden omgebouwd tot een LTV systeem. Ook dat is niet moeilijk, maar “vakmanschap blijft meesterschap”.

De LTV Academy bevordert de ontwikkeling en het geven van cursussen op alle noodzakelijke niveaus, ook als maatwerk en desgewenst incompany.
Hiervoor is momenteel de leergang LTV in ontwikeling, waarvan binnenkort de curssusen beschikbaar zullen komen.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de cursussen, vul dan ons contactformulier in.