Cursussen

Leergang LTV

Kennis omtrent de werking, het ontwerp en de realisatie van LTV-systemen is een voorwaarde om te komen tot goed functionerende, comfortabele en energiezuinige verwarmingssystemen.
De in dit kader ontwikkelde cursus richt zich op zowel het ontwerp als de realisatie van LTV-systemen.

In de cursus worden de verschillende fases van het realisatieproces doorlopen waarbij steeds die aspecten worden uitgewerkt en toegelicht die voor zowel het ontwerp als de realisatie van systemen met Lage Temperatuur Verwarming van direct belang zijn.
Natuurlijk komen hierbij tevens de onderwerpen als bodemenergie en warmtepompen naar voren omdat hierbij de inzet van LTV onontbeerlijk is.
Verder vormt de nieuwe ISSO publicatie 50, 'Ontwerp, systeemkeuze, beheer en realisatie van LTV systemen in de woningbouw en kleine utiliteit', een integraal onderdeel van de cursus.